Afrikaanse Onvoorbereide Lees
Onvoorbereide leesGRAAD 8 - 12 ALLEENLIK
‘n Gepaste leesstuk sal deur die beoordelaar voorsien word. Deelnemers sal na ‘n afsonderlike lokaal geneem
word op dieselfde perseel. Terwyl die eerste deelnemer optree, kry die volgende deelnemer die geleentheid
om sy/haar leesstuk voor te berei. Deelnemers sal nie toegelaat word om die beoordelingslokaal vóór optrede
binne te gaan, of ná optrede te verlaat totdat die afdeling afgehandel is nie. Slegs leerders met uitstekende
leesvaardighede behoort hiervoor ingeskryf te word. Deelnemers moet in skooldrag geklee wees, tensy hulle
privaat ingeskryf is.
bethlehem.eisteddfod@gmail.com