Beoordeling
Adjudication
1.    Die beoordelaar se beslissing is finaal en geen deelnemer of belanghebbende persoon mag deur
       woord en/of daad die beslissing probeer beïnvloed nie.
      
The decision of the adjudicator is final and no participant, or any other person concerned, will be
       allowed to consult the adjudicator.


2     Geen persoon (behalwe komitee lede) sal toegelaat word om met die beoordelaars in verbinding
       te tree voor, tydens en direk na die beoordeling nie.
      
No persons (apart from committee members) will be allowed to come into contact with
       adjudicators directly before or after adjudication of items.


3     As die inskrywings in ‘n item, na die beoordelaar se mening, van ‘n te lae standaard is, mag die
       beoordelaar weier om enige toekenning te maak.
     
If, according to the adjudicator, the work is not up to standard, no allocations will be made.


4     Indien standaard dit regverdig, sal diplomas soos volg toegeken word: 
      
Marks and symbols will be allocated by the adjudicators as follows:
  >= 90%   A++ Goud / Gold
  85% - 89%   A+ Goud / Gold
80% - 84%   A Goud / Gold
75% - 79%   B+ Silwer / Silver
70% - 74%   B Silwer / Silver
60% - 69%   C Brons / Bronze
5.    Meriete sertifikate en toekennings sal slegs gemaak word vir uitstaande prestasies.
      
Merit Certificates will only be awarded to participants with outstanding performance.
bethlehem.eisteddfod@gmail.com